سفارش تبلیغ
صبا

کوثر بیکرانه، بانوی آب و آئینه

                                                                               

حجاب

       1  .حجاب ونقش آن درسلامت اجتماع وآرامش روانی

رعایت حجاب درسلامت وپاکی اجتماع مؤثر است ،به علت تاثیر زیاد آن در استحکام خانواده به عنوان پایه واساس اجتماع ونیز تاثیر آن در ساخته شدن فرزندان با تربیت صحیح وپاک نگه داشتن محیط اجتماع از عوامل تحریک آمیز حیوانی .

معلوم است وقتی کانون خانواده گرم وپر جاذبه باشد،این گرمی واستحکام دربالا بردن روحیه عمومی مردم وجامعه تاثیر بسزایی خواهد داشت ،وقتی کودکان چنین خانواده ای با تربیت صحیح وتعادل روحیه وافکار پرورش یافتند،درجامعه منشأ سازندگی ، ترقی وتعالی می شوند.

اکثر دختران وپسرانی که درسنین پایین به دام مفاسدمختلف می افتند،کسانی هستند که از تربیت حقیقی وصحیح محروم بوده اند این ظلم را هیچ کس جز والدین به آنها نکرده اند.

از طرفی با رعایت حجاب ،ریشه بسیاری از تفاخرها،تکاثرها ،اسرافها ،تحریک های بی موقع در اجتماع کنده خواهد شد وبذر فساد خشکیده خواهد شد.

                                                

چرا که دیگر زنان عمر خودرا به جای مصرف دراینگونه ضد ارزشها درجهت هدف نهایی زندگی انسانی وسعادت راستین صرف می کنند ولذا دیگر ،گناه به فساد کشاندن سایر افراد جامعه واتلاف عمر آنان وایجاد زمینه برای انواع فساد در اجتماع صورت نمی گیرد.

گسترش بوتیک های کذایی ،تهیه وتوزیع لباسهای مبتذل غربی با تصویرها، تکثیر وتوزیع نوارهای مبتذل ونوارهای موسیقی و...ازمواردی هستند که جوانان بی گناه وکم تجربه را به سوی منجلاب فساد وتباهی سوق می دهند.

برای اینکه جوانان از این آفات در امان باشند،باید درخانواده بطور صحیحی تربیت شوند،اما اگر مادر اسیر انواع هوسها وتمایلات حیوانی باشد،نمی تواند برای فرزندانش الگوی کاملی باشد.

2.حجاب ونقش آن درمسئولیت های اجتماعی

هر انسانی در برابر اجتماع خود وظایف ومسئولیتهایی دارد وزنان نیز هر چند با گرم نگه داشتن کانون خانواده وتربیت صحیح فرزندان ،بزرگترین خدمت ها را به جامعه می کنند،اماانتظار از آنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه بیش ازاین می رود.اسلام عزیز خواسته است که آنان درجامعه نیز نقش داشته باشند.

حضور زنان درستادهای پشتیبانی ،درمانی وغذایی،همدوش با رزمندگان اسلام ودر دیگر جاها در دوران پیامبر وحضور گسترده آنها درتاریخ انقلاب اسلامی ایران چه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران وچه دردوام آن به خصوص دوران جنگ وسایر مسایل زندگی خود نشانگر این انتظار است .

امام خمینی قدس سره ،درمورد نقش زنان درانقلاب اسلامی مطالب مهمی بیان کرده اند که،از آن جمله خطاب به آنان چنین می فرمایند: «نقش شما زنان در این نهضت از مردها بیشتر بوده »؛ونیز می فرمایند : «همانطور که مردها وارد میدان بودند،بانوان محترم هم وارد بودند،بلکه زحمات اینها بیشترازمردها بود.»

3.خروج از لشکریان دشمن وایمنی از عذاب الهی وکسب ثواب اخروی

شیطان از روابط زن ومرد برای به گناه انداختن ،استفاده می کند لذا بد حجابی وبی حجابی ونیز عدم رعایت اصول شرعی در روابط با نا محرم ،شخص را در معرض خشم خدا قرار می دهد .

چرا که وجود شخص ،هم آلوده به گناه می شود وهم آلوده کننده دیگران واین چیزی نیست که خداوند برای بندگان دوست داشته باشد.

بزرگان دین وهمه انبیاء وائمه حاضر بودندسخت ترین آزارها وشکنجه ها را تحمل کنند،ولی هرگزلحظه ای دچار خشم خداوند نشوند.

گیریم که ما محبوب هزاران ومیلیونها نفر ازبندگان خدا بشویم،چه فایده اگر محبوب خدا نباشیم واو راضی نباشد.

پیروزی های ظاهری نباید ما را گول بزندوعقل وشعور را از ما بگیرد وما را دچار عذاب دردناک الهی کند که « ان ربک لشدید العقاب » [1]

خانمی که درحجاب مخالفت امر خدا را میکند،پس از مرگ چه می کند؟روزی که همه چیز وهمه کس اورا تنها می گذراند ورها میکنند،چرا باید عشق ورضایتش را فدای خود خواهی های دیگران کند؟ او نباید خود رااسیر هوسها ودامهای شیطانی کند.

از طرف دیگر خداوند،همان طور که برای نافرمانی وگناه عذاب وعقاب قرارداده ،همانطورهم برای کسانی که به فرمانهای اوعمل می کنندپاداش وثواب اخروی قرار داده است.

4 - پوشش اسلامی وحفظ نسل از خطر سقوط

شکی نیست که یکی از آثار بی حجابی ،بی بندوباری وروابط نامشروع در ابعاد وسیع است چنانکه دردنیای غرب ،به خوبی دیده میشود،وآثارنکبت بار روابط نا مشروع برکسی پوشیده نیست،یکی از آثار ،آلوده شدن نسل ،وبه دنبال آن سقط جنین وتولد فرزندان نا مشروع وغیر قانونی است که متأسفانه بر اثر عدم رعایت عفت وپوشش اسلامی ،این آثارروز بروز بیشتر میشود وآمار نشان می دهد که این موضوع در کشورهایی که پوشش اسلامی رعایت نمی شود به مراتب بیشتر از جاهایی است که پوشش اسلامی رعایت می شود.

طبق گزارشی که اخیراً از طرف اداره «تحقیقات اجتماعی امریکا» انتشار یافته ،تعداد نوزادان غیر قانونی نسبت به ده سال قبل 47درصد افزایش یافته است[2]

بدون تردید: یکی ازبزرگترین مشکلات اجتماعی ،وجود فرزندان بی سرپرست است که اصل خلقتشان بر اساس انحراف پایه گذاری شده است وبر اثر وجود زمینه نا مساعد معنوی درآنها ،خطرات آنها از نظر روانی بسیار قابل توجه وجدی است ،چنین فرزندانی مسلما طبیعی نیستند وچون پایه وجودیشان بر اساس قانون شکنی پی ریزی شده ،تا حدود زیادی به گناه وقانون شکنی متمایل هستندزیرا میوه گناه هستند.

روشن است که حجاب اسلامی ،نقش اساسی درحفظ نسل وتأمین پاکی خلقت نسلهای آینده دارد،چرا که زن مربی جامعه است وانسانها از دامن او پیدا می شوند،اگر او دامن خود را در پناه پوشش حفظ کند سعادت انسانهای آینده را پایه ریزی کرده است.

5 - مبارزه با نفس

میل به خود نمایی وجلوه گری به مصالحی در سرشت زن ،نهفته است که باید درمسیر درست وهدفی والا بکار گرفته شود.

چرا که هیچ گرایشی بدون جهت در جان انسان به ودیعت نهاده نشده است . اما اگر این گرایش ،مرزی نداشته باشد وهمه جا نمود داشته باشد،فساد آفرین است.

زیبایی برای زن دروجود او سرمایه است،اما باید بجا مصرف شود وزکات جمال زن ،حفظ او وعفاف است.

جواز کشف حجاب در مقابل محارم از جمله شوهر ،این غریزه را جهت می دهد که خود آرائی زن مختص به شوهرباشد ومنع آن در برابر نا محرم ،این غریزه را کنترل می کند.

وقتی زن در جهت کنترل این خواهش ،اقدام کرد آمادگی غلبه بر سایرخواهشها را بدست آورده ودرجهت رشد وتعالی خود حرکت می کند وانسانی مهذب می شود که می تواند جامعه خود را نیز بسازد.

بدون هیچ تردیدی ،اندام زن اگر آراسته گردد،هوس بازان را به هیجان می آورد ونسبت به زن تعرض می کنند.

در سایه رعایت عفاف ،زن با شهامت هر چه تمامتربه وظیفه خود در اجتماع مشغول شده وخطری نیز متوجه او نمی شود.

از طرف دیگر انسان هم درمبارزه با نفس اغواگر پیروزی را کسب می کند.

زهرا طهرانیان[1]   سوره رعد ،آیه 6

[2]   - اطلاعات شماره 10090

 


نوشته شده در سه شنبه 86/10/11ساعت 12:44 عصر توسط فضیلت نظرات ( ) | |

قالب جدید وبلاگ پیجک دات نت